Fundacja Edukacji i Dialogu

Fundacja Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena jest organizacją powstałą w 2015 roku (wcześniej Fundacja Szkoła Sług Ducha), działającą przy patronacie Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Znaczący udział w powstaniu i rozwoju fundacji miał śp. ks. dr Peter Hocken. Celami fundacji są:
— edukacja chrześcijańska i formacja duchowa;
— wspieranie i rozwijanie integracji wspólnot chrześcijańskich;
— budowa i wzmacnianie dialogu ekumenicznego i międzywyznaniowego
— poznawanie i dowartościowanie żydowskich korzeni Chrześcijaństwa.

Przekazanie darowizny możliwe jest poprzez płatności internetowe: