Szkoła Biblijna

Fundacja Edukacji i Dialogu

O fundacji

Wspieramy w rozwoju duchowym

Naszą misją jest umożliwienie każdej osobie wierzącej pogłębiania swojej wiary. Tworzymy programy rozwoju duchowego, które poruszają umysł i serce. Poszukujemy nowych form przekazu – dostępnych i inspirujących dla wszystkich. Marzymy o Kościele, w którym każdy wierzący nieustannie poznaje Słowo Boże i ma odwagę Nim żyć.

Wzmacniamy postawy dialogu i braterstwa

Zachęcamy świeckich i duchownych do nawiązywania braterskich relacji. Sami doświadczamy tego, że nasze życie i misja są bogatsze, gdy nie dzieli nas niepotrzebny dystans. Pracujemy na rzecz dialogu ekumenicznego i pojednania, zapraszając do współpracy naszych przyjaciół z różnych tradycji chrześcijańskich. Marzymy o Kościele pokornym, usługującym i pojednanym.

Tworzymy okazje do spotkań chrześcijan i żydów

Poszukujemy nowych dróg spotkania i zrozumienia Kościoła i Izraela. Zależy nam na budowaniu relacji, które są osobiste, trwałe oraz pełne wzajemnego szacunku dla wiary i tradycji obu stron. Marzymy o Kościele, który pamięta, że zbawienie pochodzi od Żydów i wyczekuje, aż cały Izrael będzie zbawiony.

Historia i cele

Fundacja Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena powstała w 2015 roku. Tworzy projekty edukacyjne, które łączą podstawy teologii biblijnej z zagadnieniami ekumenicznymi, eschatologicznymi i charyzmatycznymi. Działa przy patronacie Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Znaczący udział w powstaniu i rozwoju fundacji miał śp. ks. dr Peter Hocken.

Father Peter Hocken

Ks. dr Peter Hocken

(ur. 22 czerwca 1932, zm. 10 czerwca 2017)

Ten angielski kapłan rozwinął głęboki namysł nad rozumieniem Kościoła w kontekście jego przemian w ostatnich 60 latach. Poprzez swoją ojcowską postawę, pełną zrozumienia i wrażliwości na działanie Ducha Świętego, wychowywał kilka pokoleń wierzących do życia w Kościele i bycia Kościołem. Jego spojrzenie mędrca widzącego dalej, zasłuchanego w Biblię i patrzącego na to, co czyni Duch Święty, stawało się inspiracją i nową formą myśli o Kościele. Dzieląc się głębią ducha, pozostawił po sobie proroczą wizję dla Kościoła, który nadchodzi i nieustannie jest odnawiany mocą Ducha Świętego. Jego dziedzictwo obejmuje szereg publikacji, książek, artykułów, esejów i wykładów, koncentrujących się wokół czterech obszarów, które stały się podstawowymi wartościami działalności Fundacji:

Kościół
Kościół ks. Petera to Dom Boży, w którym wszyscy wierzący w Chrystusa stają się braćmi i siostrami, żyjącymi pojednaną różnorodnością, uczącymi się od siebie nawzajem i słuchającymi tego, co Duch Święty do nas mówi.

Ruchy Odnowy
Nauczał w duchu eklezjologii Vaticanum II, zwracając uwagę na rolę ruchów w odnowie Kościoła w tym: ekumenicznego, odnowy charyzmatycznej, wiernych świeckich, a przede wszystkim Żydów mesjańskich, który skłania nas do właściwego postrzegania Narodu Wybranego.

Izrael
Myśląc o pełni Kościoła, ks. Peter zwracał uwagę na Jego korzenie w Izraelu. Naród pierwszego wybrania jest wciąż podmiotem Bożego działania, narodem nieodwołalnego przymierza, dla którego obietnice Boże są wciąż aktualne. Dla ks. Petera Ciało Chrystusa to Kościół z Narodów i Kościół z Izraela.

Jedność i Powtórne Przyjście
Ks. Peter nosił w sobie głębokie pragnienie jedności chrześcijan. Widział nas jako braci i uczniów Jednego Pana. Jego życie stało się wspaniałym przykładem realizacji ekumenizmu ducha. W tym podejściu źródłem jedności wierzących jest pragnienie samego Jezusa “aby stanowili jedno”. Łączy nas również jedna nadzieja Przyjścia Pana w chwale. Już dziś możemy być znakiem Jego przyjścia, krocząc drogą ekumenii i wołając wspólnie Maranatha. Jest to wołanie jednej Oblubienicy, będące zwieńczeniem wspólnej drogi jedności i pojednania zarówno dla chrześcijan jak i Żydów.

Zespół fundacji

Sylwia Sadlik

Sylwia Sadlik

Prezes Fundacji. Socjolog i badacz pamięci szukający obecności przeszłości w teraźniejszości. Prowadzi projekt “Międzynarodowe Konferencje Mesjańskie” oraz odpowiada za codzienną działalność fundacji – administrację i networking. Jest duszą towarzystwa i zawsze można na niej polegać. Lubi odkrywać nowe smaki kulinarne i wierzy, że rozmowy przy wspólnym stole najlepiej budują relacje.

Marek-s

Marek Filipiak

Wiceprezes Fundacji. Z zawodu grafik i webdesigner. Propagator kreatywnych i nieszablonowych rozwiązań. Prowadzi projekt “Dziedzictwo Izraela”, zajmuje się produkcją i prezentacją treści audiowizualnych oraz wsparciem rozwiązań technicznych. Lubi duże przestrzenie – chętnie wraca myślami do widoków z pustyni Negev i chciałby jeszcze raz odwiedzić Wzgórza Golan.

Katarzyna Filipiak

Katarzyna Filipiak

Członek Rady Fundacji. Psycholog i menedżer z pasją do inspirowania innych. W fundacji zajmuje się tworzeniem i redakcją treści oraz prowadzi projekt “Szkoła Biblijna Online”. Lubi poznawać historie innych ludzi i miejsc, dlatego chętnie podróżuje i nawiązuje nowe znajomości, a w wolnych chwilach z przyjemnością ogląda filmy biograficzne.

Mariusz-s

Mariusz Orczykowski OFMConv

Przewodniczący Rady Fundacji. Franciszkanin, teolog, duszpasterz, zaangażowany w ruch ekumeniczny i dialog z Żydami mesjańskimi. Rektor i wykładowca WSD Franciszkanów w Krakowie. W fundacji zajmuje się przygotowaniem programów formacyjnych i wykładów. Stara się prowadzić aktywny tryb życia. Lubi dalekie podróże i wspinaczkę w polskich górach, a na co dzień spacer, rower lub dobrą książkę.