Szkoła Biblijna

Fundacja Edukacji i Dialogu

Stwórz z nami miejsce rozwoju duchowego i budowania jedności!

Od 2015 roku naszą pasją jest dzielenie się wizją Kościoła, w którym Duch Święty odnawia w wierzących w Chrystusa świadomość bycia wielką rodziną Boga, powołaną do uczestniczenia w Bożym dziele pojednania i zbawienia.

Dzieląc się tą wizją prowadzimy m.in. Szkołę Biblijną Online, w której wszyscy wierzący mogą pogłębiać swoją tożsamość Dziecka Bożego oraz poznawać Biblię jako zrozumiałą, dającą życie lekturę, która przygotowuje ich do świadomej i owocnej służby w Kościele.

Równolegle z zaangażowaniem prowadzimy różnorodne działania na rzecz budowania jedności. Zachęcamy świeckich i duchownych do nawiązywania braterskich relacji oraz bliskiej współpracy. Pracujemy na rzecz pojednania chrześcijan i żydów, odkrywając nasze wspólne korzenie wiary. Zależy nam na budowaniu relacji, które są osobiste, trwałe oraz pełne wzajemnego szacunku dla wiary i tradycji każdej ze stron.

Jeśli Twoje serce również płonie dla tych spraw, to zapraszamy Cię do budowania z nami. To dzięki Twojemu wsparciu nasze projekty mogą zmieniać życie innych!

Możesz nas wesprzeć poprzez:

Przelew tradycyjny

Zarówno jednorazowe jak i cykliczne darowizny można wpłacać na konto:

Fundacja Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena
Pl. Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków

nr konta: 54 2530 0008 2097 1058 0314 0004
tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe

Darowizny przekazane na działania naszej fundacji można odliczyć od dochodu.

1,5% podatku dla naszej fundacji

W bieżącym roku wpływy z 1,5% podatku przeznaczamy na ufundowanie programu stypendialnego w Szkole Biblijnej Online. W pierwszej edycji szkoły wzięło udział aż 72 stypendystów. Są to osoby, które ze względu na trudności finansowe nie mogły opłacić samodzielnie kosztów uczestnictwa, a które dzięki naszemu wsparciu finansowemu brały udział w formacji Szkoły z radością i wielkim zaangażowaniem.

Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach Szkoły liczba uczestników i stypendystów będzie jeszcze większa i z radością budujemy program stypendialny. Z góry dziękujemy Ci za współtworzenie tego dzieła i umożliwienie innym udziału w Szkole.

Aby przekazać 1,5% podatku wystarczy w składanym zeznaniu wpisać numer KRS: 0000 397 954, a następnie w polu 133 cel szczegółowy: Fundacja EiD 30

Wypełnij PIT on-line. Uruchom program e-PIT 2023 on-line

Przekazanie 1,5% podatku jest możliwe dzięki naszemu partnerowi – Fundacji Brat Słońce.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Za każdą darowiznę bardzo dziękujemy, szczególnie w imieniu wszystkich adresatów poszczególnych działań Fundacji Edukacji i Dialogu. Jesteśmy świadomi, że to dzięki Twojej hojności możemy nieść wspólnie tę wizję i obserwować, jak Bóg realizuje swój plan i przywraca nadzieję światu.