Szkoła Biblijna

Fundacja Edukacji i Dialogu

Program stypendialny

Formularz stypendialny SBO (#31)

Fundacja Edukacji i Dialogu im. ks. dr Petera Hockena wspiera osoby, które chcą uczestniczyć w Szkole Biblijnej Online, jednak przeszkodę stanowią dla nich aktualne możliwości finansowe.

Dla osób z ograniczonymi możliwościami finansowymi (np. brak wystarczających dochodów lub oszczędności, odczuwalny spadek zarobków w stosunku do zeszłego roku itp.) przewidujemy wsparcie w formie obniżenia opłaty za udział w Szkole Biblijnej o 25%, 50% lub nawet 75%.

Dla osób w trwałej trudnej sytuacji życiowej przewidujemy wsparcie w formie udzielenia zniżki -95%.

Każdy wniosek stypendialny jest rozpatrywany przez Zarząd Fundacji. Odpowiedź zostanie przekazana do 7 dni od złożenia wniosku.

Uczestnik szkoły, który otrzyma wsparcie, w sposób szczególny zobowiązuje się do aktywnego udziału w programie szkoły. Na koniec roku formacyjnego zachęcamy stypendystów do przesłania krótkiego świadectwa - imiennie lub anonimowo. Świadectwa zostaną zebrane i przesłane Darczyńcom.


Wniosek stypendialny

Zależy nam na Twoim udziale i na tym, aby finanse nie były przeszkodą, a jednocześnie prosimy o mądre rozważenie Twojego wkładu własnego, aby program stypendialny mógł posłużyć jak największej liczbie osób. Podaj proszę minimalną wysokość rabatu, który realnie pozwoli Ci na zapisanie się do Szkoły. Pamiętaj, że korzystanie z rabatu możesz połączyć z rozbiciem płatności na miesięczne raty.

Podaj wysokość rabatu, który realnie pozwoli Ci na zapisanie się do Szkoły.

Opłata za udział wyniesie: zł za rok ( zł miesięcznie)

Daj nam znać, czy potrzeba wsparcia wiąże się ze stałym czy tymczasowym brakiem pracy, przejściowymi trudnościami finansowymi, spadkiem zarobków czy wyjątkową sytuacją życiową itp. Podaj orientacyjne informacje o dochodach lub szczególnych kosztach, np. ponoszonych ze względu na leczenie, które mogą nam ułatwić rozpatrzenie wniosku.
Napisz krótko, co zainteresowało Cię w naszym programie.