Szkoła Biblijna

Fundacja Edukacji i Dialogu

Szkoła Biblijna Online
– trwają zapisy na 2024 rok

Jeszcze tylko do 29 lutego możesz dołączyć do Szkoły. Zarejestruj się już dziś.
Poniżej możesz zapoznać się z jednym z dwunastu nauczań z cyklu tematycznego “Bóg i Jego Wielki Plan”.

Wielki Plan Boga – Maria Miduch

Zostaw nam swój mail, aby odtworzyć nauczanie w bezpłatnej wersji demo.

SBO Demo Opt In

Klikając "Odsłuchaj" zgadzam się na otrzymywanie informacji marketingowych od Fundacji Edukacji i Dialogu oraz akceptuję regulamin i politykę prywatności.

Start

Podsumowanie
Biblia ukazuje nam wielki plan Boga. Ważne jest, by mieć przed oczami horyzont tego planu zawsze, gdy czytamy Pismo Święte. Historia biblijna rozpoczyna się od wielkiej miłości Boga, będącej źródłem Stworzenia oraz od opisu doświadczenia szczęścia przebywania człowieka z Bogiem, przerwanego następnie przez upadek, grzech. Upadek zniszczył szczęście, ale nie niszczy miłości Boga. Bóg ma gotowy plan naprawczy – planuje posłać Mesjasza. Pomiędzy momentem upadku człowieka a narodzinami Jezusa Biblia opisuje zbawczą historię miłości Boga do Izraela i Bożej wierności wobec tego ludu. W końcu pojawia się Jezus – Mesjasz zapowiedziany w raju. Jezus pokonuje grzech – przez Jego śmierć dokonuje się nasze odkupienie. Ta historia miłości Boga do człowieka trwa dzięki darowi Ducha Świętego, który przekonuje nas o Bożej miłości pomimo naszych słabości i grzechów.

Fragmenty Pisma Świętego
2 Kor 5,21

Modlitwa
Boże, jak niezwykła jest Twoja miłość do człowieka, która nie zraziła się upadkiem, grzechem, nieposłuszeństwem, ale od razu powiodła Cię do obietnicy Mesjasza, który będzie odpowiedzią na grzech. Daj mi widzieć tę miłość na kartach Pisma Świętego. Pozwól mi czytać Twoje Słowo jako słowo miłości – historię Boga kochającego, wiernego i pragnącego szczęścia dla swojego stworzenia.

Zadanie
Wrócę do fragmentu Biblii, którego uczyłem się na pamięć w poprzednim zadaniu. Co te słowa mówią o miłości Boga do człowieka, o miłości Boga do mnie? Jak te słowa wpisują się w wielki plan Boga, by przywrócić człowiekowi jedność ze sobą?

Maria Miduch

Doktor teologii biblijnej z zakresu judaistyki i hermeneutyki biblijnej, wykładowca zagadnień biblijnych w seminarium salezjanów i franciszkanów. Współpracuje z wieloma ośrodkami duszpasterskimi, prowadząc rekolekcje i warsztaty o tematyce biblijnej. Autorka książek i artykułów związanych z Pismem Świętym.