Szkoła Biblijna

Fundacja Edukacji i Dialogu

Fundacja Edukacji i Dialogu

Kursy, konferencje i spotkania
pomagające zrozumieć Biblię i budować dialog.

Nie wszyscy wierzący mogą podjąć studia teologiczne, ale wszyscy potrzebują Biblii jako zrozumiałej, dającej życie lektury.

Pomagamy wierzącym w pogłębianiu ich wiedzy biblijnej, aby śmiało sięgali po Pismo Święte, lepiej rozumieli swoją wiarę i chcieli się nią dzielić z innymi.

Choć wybór dostępnych nauczań i rekolekcji jest ogromny, to widzimy, że coraz więcej osób poszukuje możliwości pogłębienia wiedzy biblijnej w sposób całościowy i systematyczny, który da im silną, zdrową tożsamość. Nasze programy są przygotowywane we współpracy osób świeckich i rektora Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie.

Osoba czytająca Biblię
Handshake

Wspólne spotkania i zdrowe relacje są początkiem pojednania i współpracy.

Doświadczyliśmy tego, że nasze życie i misja są bogatsze, gdy nie dzieli nas niepotrzebny dystans, a nasze różnice nie przysłaniają nam wspólnych celów.

Zachęcamy więc świeckich i duchownych do nawiązywania braterskich relacji oraz bliskiej współpracy.
Pracujemy na rzecz pojednania chrześcijan i żydów, odkrywając nasze wspólne korzenie wiary. Zależy nam na budowaniu relacji, które są osobiste, trwałe oraz pełne wzajemnego szacunku dla wiary i tradycji każdej ze stron.

Osoba czytająca Biblię

Nadzieja jest tym, czego wszyscy szukają i tym, co Duch Święty chce w nas obudzić.

Skupianie się na szybko zmieniających się okolicznościach, zewnętrznych oczekiwaniach oraz rosnących konfliktach i podziałach prowadzi nieuchronnie do zniechęcenia i utraty poczucia sensu. Odkrycie, że Bóg ma plan dla swojego stworzenia oraz aktywnie go realizuje pozwala na nowo napełnić się nadzieją.

Bądź z nami na bieżąco